ឧបករណ៏បំបាត់ក្លិនអាក្រក់និងបញ្ចេញ ខ្យល់បរិសុទ្ធ Air Purifier Power Saver

Product Code: Air Purifier Power Saver
Availability: 19
Price: $32.00
$15.00

Qty: - +
   - OR -   
Tags:

ឧបករណ៏បំបាត់ក្លិនអាក្រក់ និងបញ្ចេញខ្យល់បរិសុទ្ធ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Air Purifier Power

Saverជាឧបករណ៍ដែលអាចបំបាត់ក្លិនអាក្រក់ និង បញ្ចេញខ្យល់បរិសុទ្ធ សន្សំសំចៃភ្លើង

ក្នុងការប្រើប្រាស់ អាចបណ្តេញសត្វល្អិត និង សំលាប់មេរោគក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ វាជួយ

ទប់ទល់ជាមួយផ្សែង និងធូលី ។ សម្រួលដល់ការគេង និង ការពារបរិស្ថានអោយមានផាសុខភាព ។

Write a review


Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:
If you have any idea please comment below!! ()